Årsmelding fra styret

Postet av IL Forsøk den 8. Mar 2016

ÅRSMELDING FRA STYRET

Styret har i 2015 bestått av følgende medlemmer:

leder Vidar Johansen

nestleder Stein Joks

kasserer Susanne Riel

sekretær Inger Munkebye

styremedlem Per Oskar Andersen

1. varamedlem Lise Marianne Johansen

2. varamedlem Karin Hjelløkken


Revisorer: Odd Tobiassen og Viggo Klaussen

Valgkomite: Leder Bjørn Munkebye, Else Marie Seim, Jarle Tobiassen


Styremøter

Styret har avholdt 5 styremøter og behandlet 35 saker.


Medlemmer

Styret har et eget elektronisk medlemsregister og har i tillegg fått integrert hele medlemsmassen i Norges Idrettsforbundets sentrale idrettsregister. Dette vil forhåpentligvis føre til en fortsatt økende andel lokale aktivitetsmidler (LAM) som er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Antall registrerte medlemmer pr 31.12.2015:

Kjønn

Kvinner

Menn

Totaler

Alderstrinn

0-5

6-13

13-19

20-25

26-

0-5

6-13

13-19

20-25

26-

T K

T M

Total

Medlemmer

1

13

16

8

85

4

11

18

10

84

123

127

250


Medlemstallet er dessverre tydelig redusert siden året før. Dette skyldes at de medlemmene som til tross for gjentatte purringer 2 år på rad lot være å betale medlemskontingent, har blitt slettet.


Klubbens hjemmeside (www.forsok.no)

Klubbens hjemmeside har lenge ligget brakk, men siden før jul har Jørvind Dervola jobbet med å etablere den nye hjemmesida. Han er godt i gang og vi håper at hjemmesida etter hvert igjen kan bli et nyttig verktøy for både medlemmer og andre interesserte.


Arrangement/ aktiviteter

Undergruppene/lagene har detaljer om klubbens sportslige arrangement.


Undergruppene i form av helsesportsgruppa og skigruppa inkl. barnegruppa har jobbet også i 2015 og bidrar til aktivitetsnivået i laget. Løypene har vært preparert til enhver tid til stor fornøyelse for klubbens løpere, andre medlemmer og ikke minst mange andre av kommunens innbyggere.

Helsesportsgruppa har gjort en stor innsats, og bl.a. reist på flere arrangementer. En stor takk til de mange frivillige i Helsesportsgruppa!


Klubben sliter med trenersituasjonen for de yngste i skigruppa. Her trenges det gode ideer og initiativrike foreldre for å få fram nye skiløpere i klubben!

Klubben har inngått et treningssamarbeid med IL Ilar i Nesseby hvor 3 av våre 11- og 12-åringer har deltatt siden i høst.


Økonomi

Styret har hatt fokus på økonomisiden også i 2015.

Av bidrag på inntektssiden kan nevnes inntekter ved egne arrangementer. Av andre inntekter må nevnes leieinntekter på klubbhuset, sponsorinntekter, aktivitets- og driftsmidler, grasrotandel og momskompensasjon.

Etter siste årsmøtet ble det bestemt å sende en henvendelse til Tana kommune med tanke på støtte til strømutgiftene i forbindelse med lysløypa. Brevet ble formulert og levert ordfører – foreløpig uten tilbakemelding. Etterlysning av svar er sendt.

Styret vil rette en stor takk til de mange frivillige medlemmene som har bidratt til inntekter ved ulike arrangementer.

På utgiftssiden er det svært vanskelig å kutte på aktivitetene. Store deler av utgiftssiden dreier seg også om faste løpende utgifter som lån på klubbhuset, strøm, kommunale avgifter, forsikringer m.m.

TAKK FOR INNSATSEN!

Tana, 03.03.2016


Vidar Johansen

leder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.