Startliste Tanagufsen

Postet av IL Forsøk den 9. Des 2016

Dette er startlisten kl 1712. vi har noen etteranmeldinger som vil komme på den endelige startlisten

Startliste per Klasse

Tanagufsen 2016 10.12.2016

Startno Navn Klubb Starttid

G 9 år 1 km klassisk

3 Hågen Bordi Øvergaard Kirkenes & Omegn SK 11:01.30

4 Johan Pekka Pettersen Polarstjernen, IL 11:02.00

5 Fredrik Sagen Michelsen Kirkenes & Omegn SK 11:02.30

6 Ingvar Dervola Johansen Forsøk, IL 11:03.00

Antall: 4

J 9 år 1 km klassisk

9 Tiril Pedersen Hagerup Kirkenes & Omegn SK 11:04.30

G 10 år 1 km klassisk

10 Alexander Kristiansen Polarstjernen, IL 11:05.00

11 Kristian Bernhardsen Polarstjernen, IL 11:05.30

12 Simon Andreas Sand Polarstjernen, IL 11:06.00

Antall: 3

J 10 år 1 km klassisk

13 Sofia Aarnio Inarin Yritys 11:06.30

14 Oda Sofie Mietinen-lindbäck Polarstjernen, IL 11:07.00

15 Vårin Haugsnes Båtsfjord Sportsklubb 11:07.30

Antall: 3

G 11 år 1 km klassisk

18 Nikolai Smith Kirkenes & Omegn SK 11:09.00

J 11 år 1 km klassisk

21 Maren Bongo Dikkanen Ilar, IL 11:10.30

22 Stine Vibeke Reisænen Ilar, IL 11:11.00

23 Mia Christiansen Polarstjernen, IL 11:11.30

24 Aina Dikkanen Margit Ilar, IL 11:12.00

Antall: 4

G 12 år 1 km klassisk

25 Tobias Stegavik Kirkenes & Omegn SK 11:12.30

26 Iver Thude Petterson Ilar, IL 11:13.00

27 Martin Strøm Kirkenes & Omegn SK 11:13.30

Antall: 3

J 12 år 1 km klassisk

28 Emilii Portti Inarin Yritys 11:14.00

29 Emma Josefine Mietinen-lindbäckPolarstjernen, IL 11:14.30

30 Julie Rasmussen Båtsfjord Sportsklubb 11:15.00

31 Synnøve Samuelsen Kirkenes & Omegn SK 11:15.30

32 Hedda Halvari Sandnes IL 11:16.00

33 Elise Vonka Kirkenes & Omegn SK 11:16.30

Antall: 6

G 13 år 2 km klassisk felles

36 Truls Bernhardsen Polarstjernen, IL 11:25.00

37 Alexander Mietinen Polarstjernen, IL 11:25.00

38 Petter Dervola Johansen Forsøk, IL 11:25.00

39 Brian Wickstrøm Kristoffersen Polarstjernen, IL 11:25.00

40 Magnus Mietinen Polarstjernen, IL 11:25.00

Antall: 5

eTiming versjon 3.0 09.12.2016 17:12:59 Side:1

Startliste per Klasse

Tanagufsen 2016 10.12.2016

Startno Navn Klubb Starttid

G 14 år 2 km klassisk felles

41 Julius Riel-Saua Forsøk, IL 11:25.00

42 Henda Dikkanen Margit Ilar, IL 11:25.00

43 Kyrill Emil Lind-Hansen Kirkenes & Omegn SK 11:25.00

Antall: 3

J 13 år 2 km klassisk felles

46 Nora Haugsnes Båtsfjord Sportsklubb 11:28.00

47 Amalie Kristina Trosten Forsøk, IL 11:28.00

48 Stella Fiskebeck Kirkenes & Omegn SK 11:28.00

49 Selma Christiansen Polarstjernen, IL 11:28.00

50 Mathea Ulvang Kirkenes & Omegn SK 11:28.00

Antall: 5

J 14 år 2 km klassisk felles

51 Malin Brandtzæg Båtsfjord Sportsklubb 11:28.00

52 Ánne Kátjá Márgget Heiberg Forsøk, IL 11:28.00

53 Ida Loe Eriksen Båtsfjord Sportsklubb 11:28.00

54 Elen Kristine Petterson Ilar, IL 11:28.00

Antall: 4

G 15 år 3 km klassisk felles

57 Robin Stegavik Kirkenes & Omegn SK 11:33.00

58 Sivert Samuelsen Kirkenes & Omegn SK 11:33.00

Antall: 2

G 16 år 3 km klassisk felles

59 Markus Larsson Vadsø SK 11:33.00

60 Iver Sildnes Olsen Kirkenes & Omegn SK 11:33.00

Antall: 2

J 15 år 3 km klassisk felles

63 Marita Steffensen Båtsfjord Sportsklubb 11:36.00

64 Eva katrine Dikkanen Margit Ilar, IL 11:36.00

Antall: 2

J 16 år 3 km klassisk felles

65 Sofie Wickstrøm Kristoffersen Polarstjernen, IL 11:36.00

K 19/20 år 5 km klassisk felles

66 Hannah Harila Kristiansen Polarstjernen, IL 11:40.00

Kvinner senior 5 km klassisk fel

67 Johanne Oxlund Gjerstad Burfjord IL 11:40.00

M 18 år 10 km klassisk felles

70 Ole Marius Jørgensen Vadsø SK 11:40.00

71 Sebastian Riel-Saua Forsøk, IL/ Team Nordlysbyen Ski 11:40.00

72 Sindre Rognmo Johansen Kirkenes & Omegn SK 11:40.00

73 Sander Rosanoff Vadsø SK 11:40.00

Antall: 4

M 19/20 år 10 km klassisk felles

74 Mathis Schanche Ilar, IL 11:40.00

eTiming versjon 3.0 09.12.2016 17:12:59 Side:2

Startliste per Klasse

Tanagufsen 2016 10.12.2016

Startno Navn Klubb Starttid

Menn senior 10 km klassisk felle

75 Juhán Niillas Wigelius Forsøk, IL 11:40.00

76 Piera Niillas Tobiassen Forsøk, IL 11:40.00

Antall: 2

M 35 10 km klassisk felles

77 Tom Ove Akselsen Vadsø SK 11:40.00

Totalt antall 59

eTiming www.emit.no 09.12.2016 17:12:59 Side:3
Solrennet, 12.03.2016

Postet av IL Forsøk den 8. Mar 2016


Solrennet, 12. mars 2016IL Forsøk inviterer til Solrennet 2016, lørdag 12.mars.


Stilart: Fristil, enkelstart


Første start: Klokken 12:00


Klasser og løypelengder:

Klasser

Distanse

Klasser

Distanse

J 8 (2008)

1 km

G 8

1 km

J 9 (2007)

1 km

G 9

1 km

J 10 (2006)

1 km

G 10

1 km

J 11 (2005)

2 km

G 11

2 km

J 12 (2004)

2 km

G 12

2 km

J 13 (2003)

3 km

G 13

3 km

J 14

3 km

G 14

3 km

J 15

5 km

G 15

5 km

J 16

5 km

G 16

5 km

K 17

5 km

M 17

10 km

K 18

5 km

M 18

10 km

K 19-20

5 km

M 19-20

10 km

K Senior

5 km

M Senior

10 km

K +35

5 km

M +35

10 kmStartkontingent: Norges skiforbunds satserPåmelding: Online påmelding til rennet ved bruk av MinIdrett.no.


Påmeldingsfrist: Torsdag 10. mars kl 23:59.

Ved etteranmeldinger kreves dobbelt gebyr.


Startlisens: Lagene er selv ansvarlig for at deltagerne har gyldig startlisens.


Rennkontor: Klubbhuset, Seida Skistadion

Garderober: Seida skole

Kafe og premieutdeling: Klubbhuset

Rennleder: Per Oskar Andersen, Tlf. 970 37279

TD: Kjell Harald Erichsen


Vel møtt !
Lov for Idrettslaget Forsøk

Postet av IL Forsøk den 8. Mar 2016

LOV FOR IDRETTSLAGET FORSØK1

Stiftet 10.05.1936, vedtatt av årsmøtet 15.03.2016, med senere endringer av [dato], godkjent av Finnmark Idrettskrets [dato].


I. INNLEDENDE BESTEMMELSER


§ 1 Formål


(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).


(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.


§ 2 Organisasjon


(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.


(2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.2


(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Finnmark idrettskrets, hører hjemme i Tana kommune, og er medlem av Tana idrettsråd3.


(4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.


§ 3 Medlemmer


(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:

a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds

regelverk og vedtak.

b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.


(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.


(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.


(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.


(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.


(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.


(7) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.


(8) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.


(9) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.


(10) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.


§ 4 Medlemskontingent og avgifter


Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.4 Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE


§ 5 Kjønnsfordeling


(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3) Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.


(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.


§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.


(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.


(2) Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.


(3) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4) Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.


(5) Forslagsrett:

a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget

c) Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.

d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.


(6) Talerett:5

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget.


§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker


(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.


(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.


(4) Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.


(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.


(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.


§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget


(1) Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.


(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.


§ 9 Inhabilitet


(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken,

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.


(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.


(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.


(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.


(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.


(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.


(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.


§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll


(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.


(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling6 eller ved fjernmøte7. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.


§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse


(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.


(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.


III. ØKONOMI


§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.


(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.8


(2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.


(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.


(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.


(5) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.


(6) Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.


(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.


§ 13 Årsmøtet


(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned9.


(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.


(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.


(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.


(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.


(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.


§ 14 Ledelse av årsmøtet


Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter.


§ 15 Årsmøtets oppgaver


Årsmøtet skal10:


1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.11

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.12

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.13

10. Foreta følgende valg:14

 1. Leder og nestleder
 2. [antall] styremedlem og [antall] varamedlem15
 3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 4. To revisorer.16
 5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.


Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.


§ 16 Stemmegivning på årsmøtet


(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.


(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.


(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


§ 17 Ekstraordinært årsmøte


(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:


a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.

b) Vedtak av styret i idrettslaget.

c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.

d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.


(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.


(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.


(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.


(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.§ 18 Idrettslagets styre


(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet17 mellom årsmøtene.


(2) Styret skal bl.a.:

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

d) Representere idrettslaget utad.

e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.18

f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten19.(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.


§ 19 Grupper og komiteer


(1) Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.


(2) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.


(3) Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

 1. Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
 2. Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.
 3. Det årlige møtet skal:
  1. Behandle regnskap.
  2. Behandle gruppens årsberetning.
  3. Fastsette budsjett.
  4. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
  5. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.
 4. Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
 5. Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.
V. ØVRIGE BESTEMMELSER


§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker


For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.


§ 21 Lovendring


(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.


(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.


(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.


§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør


(1) Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.


(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

1 Idrettslagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn.


2 Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1. Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.

3 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører.

4 Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent.

5 Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.»

6 For eksempel per e-post.

7 For eksempel møte per telefon/videokonferanse.

8 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.

9 Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.

10 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

11 Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for idrettslag.

12 Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.

13 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.

14 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for.

15 Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver.

16 Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.»

17 Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens/vedtakets rammer.

18 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming.

19 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.
Årsmelding fra styret

Postet av IL Forsøk den 8. Mar 2016

ÅRSMELDING FRA STYRET

Styret har i 2015 bestått av følgende medlemmer:

leder Vidar Johansen

nestleder Stein Joks

kasserer Susanne Riel

sekretær Inger Munkebye

styremedlem Per Oskar Andersen

1. varamedlem Lise Marianne Johansen

2. varamedlem Karin Hjelløkken


Revisorer: Odd Tobiassen og Viggo Klaussen

Valgkomite: Leder Bjørn Munkebye, Else Marie Seim, Jarle Tobiassen


Styremøter

Styret har avholdt 5 styremøter og behandlet 35 saker.


Medlemmer

Styret har et eget elektronisk medlemsregister og har i tillegg fått integrert hele medlemsmassen i Norges Idrettsforbundets sentrale idrettsregister. Dette vil forhåpentligvis føre til en fortsatt økende andel lokale aktivitetsmidler (LAM) som er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Antall registrerte medlemmer pr 31.12.2015:

Kjønn

Kvinner

Menn

Totaler

Alderstrinn

0-5

6-13

13-19

20-25

26-

0-5

6-13

13-19

20-25

26-

T K

T M

Total

Medlemmer

1

13

16

8

85

4

11

18

10

84

123

127

250


Medlemstallet er dessverre tydelig redusert siden året før. Dette skyldes at de medlemmene som til tross for gjentatte purringer 2 år på rad lot være å betale medlemskontingent, har blitt slettet.


Klubbens hjemmeside (www.forsok.no)

Klubbens hjemmeside har lenge ligget brakk, men siden før jul har Jørvind Dervola jobbet med å etablere den nye hjemmesida. Han er godt i gang og vi håper at hjemmesida etter hvert igjen kan bli et nyttig verktøy for både medlemmer og andre interesserte.


Arrangement/ aktiviteter

Undergruppene/lagene har detaljer om klubbens sportslige arrangement.


Undergruppene i form av helsesportsgruppa og skigruppa inkl. barnegruppa har jobbet også i 2015 og bidrar til aktivitetsnivået i laget. Løypene har vært preparert til enhver tid til stor fornøyelse for klubbens løpere, andre medlemmer og ikke minst mange andre av kommunens innbyggere.

Helsesportsgruppa har gjort en stor innsats, og bl.a. reist på flere arrangementer. En stor takk til de mange frivillige i Helsesportsgruppa!


Klubben sliter med trenersituasjonen for de yngste i skigruppa. Her trenges det gode ideer og initiativrike foreldre for å få fram nye skiløpere i klubben!

Klubben har inngått et treningssamarbeid med IL Ilar i Nesseby hvor 3 av våre 11- og 12-åringer har deltatt siden i høst.


Økonomi

Styret har hatt fokus på økonomisiden også i 2015.

Av bidrag på inntektssiden kan nevnes inntekter ved egne arrangementer. Av andre inntekter må nevnes leieinntekter på klubbhuset, sponsorinntekter, aktivitets- og driftsmidler, grasrotandel og momskompensasjon.

Etter siste årsmøtet ble det bestemt å sende en henvendelse til Tana kommune med tanke på støtte til strømutgiftene i forbindelse med lysløypa. Brevet ble formulert og levert ordfører – foreløpig uten tilbakemelding. Etterlysning av svar er sendt.

Styret vil rette en stor takk til de mange frivillige medlemmene som har bidratt til inntekter ved ulike arrangementer.

På utgiftssiden er det svært vanskelig å kutte på aktivitetene. Store deler av utgiftssiden dreier seg også om faste løpende utgifter som lån på klubbhuset, strøm, kommunale avgifter, forsikringer m.m.

TAKK FOR INNSATSEN!

Tana, 03.03.2016


Vidar Johansen

leder
Saksliste Årsmøte

Postet av IL Forsøk den 8. Mar 2016

ÅRSMØTE 2015

IL Forsøk


Møtested: Klubbhuset i Seida

Dato/tid: Tirsdag, 15.03.2016, kl. 18.00SAKSLISTE:

Sak 1 Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2 Godkjenning av møteinnkallingen og saksliste

Sak 3 Valg av møteleder, møtesekretær og to til å underskrive protokollen

Sak 4 Årsmeldinger

Sak 5 Årsregnskap 2015

Sak 6 Behandling av ny lovnorm for IL Forsøk

Sak 7 Behandling av innkomne forslag og saker

Sak 8 Forslag til medlemskontingent for 2017 i hhd til ny lov

Sak 9 Årsbudsjett for 2016

Sak 10 Forslag å utnevne Kristin Størmer Steira til æresmedlem

Sak 11 ValgAnders Porsanger

Postet av IL Forsøk den 17. Feb 2016
Samling i Sjursjok 2010

Postet av IL Forsøk den 17. Feb 2016
Årsmøte

Postet av IL Forsøk den 17. Feb 2016

Hjertelig velkommen til årsmøte for IL Forsøk på klubbhuset i Seida tirsdag 15.03.2016 kl 1800.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil gjøres tilgjengelig på klubbens hjemmeside, og på facebook senest en uke før årsmøtet.


Med vennlig hilsen

Susanne Riel

på vegne av styret i IL Forsøk